lauantai 22. helmikuuta 2020

Kirje, osa 2: Arvonmuutokset ja kertyvät voittovarat

Jättimäisen tuloksen rinnala Buffett heti muistuttaa, ettei näitä realisoitumattomia arvonmuutoksia pitäisi liikaa tuijottaa. Ne tuovat arvaamattomia heilahteluita tuloksiin. V. 2018 BRK:n tulos oli 4 mrd, ja nyt siis 81 mrd. Hänen mukaansa arvonmuutosten huomioiminen "toi hullun 1900 % lisäyksen kirjanpidon tulokseen!"

Buffett ja Munger suosittelevat osakkeenomistajia olemaan välittämättä (osake-)sijoitusten kvartaali- ja vuosikohtaisista tuotoista ja tappioista, ja kehottavat keskittymään operatiivisiin tuloksiin, jotka muuttuvat vain vähän vuodesta toiseen.

Kirjeessä kerrotaan Edgar Lawrence Smithin kirjasta Common Stocks as Long Term Investment (1924), joka muutti sijoitusmaailman. John Maynard Keynes oli kertonut Smithin kirjan arvostelussaan Smithin kirjoittaneen, että hyvin johdetut teollisuusyhtiöt eivät jaa kaikkia voittoja osakkeenomistajille. Nämä yhtiöt pitävät yhtiössä osan voitoistaan ja kerryttävät varoja toimintaansa, korkoa korolle. Suomalaiset yrittäjät tietävät tämän, ja pyrkivät kerryttämään nettovarallisuuttaan mahdollisimman pienellä osingonjaolla parantaakseen tulevaisuuden tuloksentekokykyään. Tätä käyttäytymistä tukee - epäsuorasti tosin - yksityisestä osakeyhtiöstä tehtävän osingonjaon verotus, joka on 7,5 % ennakonpidätys osingoista tietyillä edellytyksillä.

BRK:n panostuksissa korkeimmalla prioriteetilla on tutkia sijoitusmahdollisuuksia nykyisin omistettuihin liiketoimintoihin. Viimeisen 10 vuoden aikana BRK:n yhtiöiden poistot olivat 65 mrd, ja sisäiset panostukset samanaikaisesti 121 mrd.

Uusia ostettavia yhtiöitä etsittäessä BRK:lla on 3 kriteeriä: 
1. Yhtiöiden on tuotettava hyvin suhteessa niissä olevaan omaisuuteen
2. Niitä täytyy johtaa pätevät ja rehelliset johtajat
3. Niiden ostohintojen tulee olla järkeviä
Kun sopiva yhtiö löytyy, BRK haluaa ostaa sen kokonaan. Mutta näitä mahdollisuuksia tulee eteen harvoin. Paljon useammin ailahtelevat osakemarkkinat tarjoavat mahdollisuuksia ostaa suuria osuuksia pörssiyhtiöistä, jotka täyttävät em. kriteerit.