keskiviikko 8. huhtikuuta 2020

Bisneksen uusi dialogi

Kassavirtablogi
Juha Vikman 8.4.2020


Bisneksen uusi dialogi

Kassakriisiä tuskaillut asiakkaani lähestyi vuokranantajaansa. Hänen toiveenaan oli saada helpotusta tilanteeseen esimerkiksi vuokranalennuksen tai maksusiirron muodossa.
Vuokranantaja vastasi viestiin lähettämällä jatkokeskustelun pohjaksi kysymyslistan. Sen tarkoituksena oli tarkistaa tehtyjä toimenpiteitä ja muistuttaa muista rahoituksen mahdollisuuksista. Tietenkin voidaan sanoa, että vuokranantajalla on asiassa oma intressi ja hän pyrkii vain varmistamaan oman saamisensa. Mutta se ei poista sitä, että vuokranantajan lähettämä lista oli erinomainen – tähän ja muihin tarkoituksiin.
Kiinteistöyhtiö Sagaxin Suomen toimitusjohtaja Jaakko Vehanen sanoo, että todella monet heidän yrittäjäasiakkaansa ovat olleet koronaepidemian alettua hädissään – tilanne on monin paikoin mennyt tunteisiin. Hänen mukaansa tavoitteeksi yritysasiakkaiden kanssa on asetettu molemminpuolinen hengissä pysyminen. Tilanteen ratkaisu vaatii objektiivista ja neutraalia tietoa.
Tavoitteena on, että tehdystä vuokraratkaisusta saadaan mahdollisimman suuri hyöty yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa. Äkkinäisen tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan pitkän aikavälin suunnitelma ja toimenpiteet. Vehanen sanoo, että asiat näyttävät erilaiselta, kun suunnitteluperiodi on vaikka 20 vuotta. (Buffetistina sanoisin, että siinäpä peribuffettilainen ajatus!)
Viime kädessä kysymys on siitä, että meidän pitää pyrkiä kohti parempaa bisnesdialogia, joka ei perustuisi molemminpuoliseen vaikerrukseen, teeskentelyyn ja jopa kätkettyihin uhkauksiin. Modernissa, dialoginomaisessa neuvottelussa olennaista on nimenomaan kurantti tilannekuva.
Siksi tämän keskustelupohjankin idea on antaa molemmille yhteinen käsitys ongelman laajuudesta. Sitä kautta on todennäköisempää, että syntyy ratkaisu, joka paremmin tyydyttää molempia osapuolia.
Sagaxin lista on tässä. Erityisesti listan kohta 1 (”COVID-19:n vaikutukset liiketoimintaan”) on monikäyttöinen, ja jokaisen yrityksen kannattaisi käydä se läpi. Nämä kysymykset antavat itse asiassa pohjan mihin tahansa taloudelliseen neuvotteluun epidemian aikana. Vuokraneuvotteluiden lisäksi samoja asioita käsitellään rahoituspalavereissa, yt-neuvotteluissa sekä työ- ja elinkeinoministeriön tukia haettaessa.
Listan tietoja on hyvä päivittää epidemian ja häiriöiden pitkittyessä.

TIETOPYYNTÖ KESKUSTELUIDEN TUEKSI

1)     COVID-19:n vaikutukset liiketoimintaan

Mistä lähtien negatiiviset vaikutukset ovat näkyneet?
Paljonko liikevaihto laski maaliskuussa?
Mikä on liikevaihtoennuste huhtikuulle?
Mikä on liikevaihtoennuste vuodelle 2020?
Millä tavalla ja millaisissa olosuhteissa tilanne lähtee osaltasi paranemaan asteittain?

2)     Valtion tuet ja muut lain suomat toimenpiteet (lisätietoa seuraavalla sivulla)
Oletko hyödyntänyt julkisia rahoitusmahdollisuuksia?
Oletko hakenut veroihisi maksujärjestelyjä verohallinnolta?
Oletko lomauttanut henkilöstöäsi?
Oletko tehnyt muita toimenpiteitä?

3)     Rahoitus- ja kassatilanne
Oletko ollut yhteydessä pankkeihinne ja muihin rahoittajiin? mikä on neuvotteluiden tilanne ja millaisia sopimuksia/järjestelyitä olette tehneet
Oletko ollut yhteydessä alihankkijoihisi/yhteistyökumppaneihisi? mikä on neuvotteluiden tilanne ja millaisia sopimuksia/järjestelyitä olette tehneet?
Mihin toimenpiteisiin osakkeenomistajanne ovat ryhtyneet yrityksen tilanteen helpottamiseksi (osinkojen peruutus / lisää (käyttö)pääomaa / uusien osakkeiden liikkeellelasku / emoyhtiön takaus, jos annamme myönnytyksiä yms.)?
Mikä on kassatilanteenne, käyttöpääoma mitattuna kuukausina?

Lisätietoa julkishallinnon keinoista

Yksinyrittäjä -> Kunnat ja oma pankki
Pienyritys (1-5 työntekijää) -> Finnvera, ELY-keskus ja oma pankki
Pk-yritys (6-250 työntekijää) -> Finnvera, Business Finland ja oma pankki
Midcap-yritys (liikevaihto maks. €300 milj.) -> Finnvera, Business Finland ja oma pankki
Suuryritys -> Finnvera ja oma pankki
     1. TEM ja Kuntaliitto
Rahoitusmalli yksinyrittäjille koronavirustilanteessa on valmistelussa. Yksinyrittäjät voiva hakea kunnilta suoraa rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Haku avataan sen jälkeen, kun mallin ja toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua.

2.     Business Finland
Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin (10,000 EUR).
Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin (100,000 EUR).

3.     Finnvera
Jos sinulla on takaus Finnverasta: Finnvera on myöntänyt pankille luvan antaa 6 kk lyhennysvapaata takaamiinsa lainoihin.
Jos sinulla on lainaa Finnverasta, voit hakea 6 kk lyhennysvapaata sähköisesti.
Finnvera turvaa lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella.

4.     ELY-keskukset
Hallitus on lisännyt ELY-keskusten yritystukien myöntämisvaltuutta 300 miljoonaa euroa. ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä.

5.     Verohallinto. Oletko tietoinen, että…
25.3. alkaen käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä / protestilistalla.
Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.
Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.
Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi valmistelussa olevan lakimuutoksen myötä 7%:sta 4%:iin.

6.     Lomautukset. Oletko tietoinen, että…
Jos olet yhteistoimintalain piiriin kuuluva työnantaja, tulee sinun ilmoittaa yt-neuvotteluista TE-toimistoosi.
Hallitus on antamassa eduskunnalle esitystä, jossa ehdotetaan yhteistoimintamenettelyn neuvotteluaikojen lyhentämistä lomautustilanteissa viiteen päivään nykyisestä 14 päivästä tai kuudesta viikosta.
Hallitus on antamassa eduskunnalle esitystä, jolla sallittaisiin myös määräaikaisen työntekijän lomauttaminen samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva saadaan lomauttaa.